DỊCH VỤ

LEGAL KIT – Bảo vệ quyền lợi cho Người Mua bất động sản

TRƯỚC KHI MUA

1. Tư vấn chọn mua
2. Rà soát và tư vấn GIẢI PHÁP phòng ngừa rủi ro pháp lý.
3. Hỗ trợ thương lượng hợp đồng với Người Bán.
4. Bảo vệ quyền lợi của Người Mua.

SAU KHI MUA

5. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ, cam kết giữa Các Bên.

LEGAL KIT là gì?

Pháp nhân là một định nghĩa luật pháp về một thực thể mang tính hội đoàn, thường dùng trong luật kinh tế. Về pháp nhân có rất nhiều quan điểm, nhưng quan trọng nhất pháp nhân chỉ ra được các thực thể hội đoàn có những biểu hiện tương tự như thể nhân. Pháp nhân có nhiều định nghĩa, song theo pháp luật Việt Nam thì pháp nhân là những tổ chức có tư cách tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp;
2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;
3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;
4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Công ty TNHH (công ty trách nhiệm hữu hạn), công ty cổ phần, công ty hợp danh đều có tư cách pháp nhân sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.