BẤT ĐỘNG SẢN SẠCH

Cổng thông tin bất động sản uy tín nhất Việt Nam, với hơn 8.000 tin đăng mỗi ngày. Điểm đến cho mọi nhu cầu về bất động sản tại Việt Nam.

BỘ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG (TKH01)

Đầu tiên, Batdongsansach.vn xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và có nhu cầu sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bắt đầu tham gia cũng như sử dụng các Dịch vụ trên Nền tảng Batdongsansach.vn, xin vui lòng đọc và ghi nhớ Điều khoản sử dụng này.

Điều khoản sử dụng này điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của Người dùng khi sử dụng Dịch vụ do CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SẠCH (sau đây gọi tắt là “BĐSS”) cung cấp trên Nền tảng Batdongsansach.vn.

Bằng việc truy cập và chấp nhận các Điều khoản sử dụng này, Người dùng xác nhận đã hiểu rõ các điều khoản và hoàn toàn đồng ý với một phần/toàn bộ các điều khoản được quy định tại đây, cũng như bất kỳ các điều chỉnh liên quan và chấp nhận rằng việc sử dụng Dịch vụ sẽ chịu sự điều chỉnh của những Điều khoản sử dụng này và mọi quy tắc, thủ tục, điều khoản cụ thể khác đối với các Dịch vụ được cung cấp trên Nền tảng Batdongsansach.vn.

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng vào bất cứ lúc nào hoặc vào từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của mình. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên Nền tảng Batdongsansach.vn mà không cần phải thông báo trước. Nếu Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi về Điều khoản sử dụng được đăng tải, có nghĩa là người dùng đã chấp nhận những thay đổi đó.

ĐỊNH NGHĨA

 1. BĐSS là CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SẠCH- doanh nghiệp Startup (Khởi nghiệp sáng tạo) ứng dụng công nghệ 4.0 xây dựng nên Platform Batdongsansach.vn trở thành hệ sinh thái BĐS Sạch để bảo vệ người mua BĐS và làm trong sạch thị trưòng BĐS.

 2. Platform Batdongsansach.vn/ Nền tảng Batdongsansach.vn bao gồm các website; ứng dụng điện thoại do BĐSS tạo ra trong dự án “Bất động sản sạch”.

 3. Dịch vụ bao gồm các dịch vụ được cung cấp trên Platform Batdongsansach.vn.

 4. Quy định pháp luật bao gồm toàn bộ các quy định của pháp luật Việt Nam như Luật, Bộ luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, quy chuẩn, quy tắc, quy định hành chính, và các quy định có hiệu lực pháp luật khác theo thời gian.

 5. Khách hàng/Người dùng là cá nhân hoặc đại diện tổ chức sử dụng Dịch vụ trên Platform Batdongsansach.vn như: Người mua BĐS, Người bán BĐS, Chủ đầu tư BĐS, Môi giới BĐS, Sàn giao dịch BĐS, …

 6. Đối tác là các đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động hợp pháp, cùng tham gia vào hệ sinh thái BĐSS để kết nối, tiếp cận, cung cấp các sản phẩm dịch vụ của mình cho khách hành.

 7. Thông tin Cá nhân là thông tin về Người dùng mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email), giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, tình trạng tài chính, nhu cầu kinh doanh, sở thích cá nhân của người dùng hoặc bất kỳ thông tin nào về người dùng mà người dùng đã cung cấp cho Platform Batdongsansach.vn trong quá trình đăng ký tài khoản hoặc bất kỳ thông tin nào về người dùng đã/sẽ được Platform Batdongsansach.vn thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian.

 8. Thông tin BĐS là thông tin về đặc điểm của BĐS, bao gồm nhưng không giới hạn chủ sở hữu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, địa chỉ, thông tin quy hoạch, thế chấp, kê biên để đảm bảo thi hành án, tranh chấp, tên dự án, chủ đầu tư, quy mô, giấy phép xây dựng, bảo lãnh ngân hàng, điều kiện giao dịch, ấn phẩm quảng cáo, hợp đồng/thỏa thuận giao dịch hoặc bất kỳ thông tin nào về BĐS mà người dùng đã cung cấp cho Platform Batdongsansach.vn trong quá trình sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào về BĐS đã/sẽ được Platform Batdongsansach.vn thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian.

 9. Luật sư AI “Luật sư AI” (artificial intelligence) là khái niệm và tên gọi của sản phẩm “trí tuệ nhân tạo” độc đáo do đội ngũ Kỹ sư máy tính và Luật sư, Luật gia của Dự án “Bất Động Sản Sạch” (BĐSS) nghiên cứu tạo ra. Luật sư AI sẽ giúp người dân kiểm tra pháp lý BĐS, hỗ trợ cho các Luật sư thực hiện các nghiệp vụ pháp lý trên Platform BĐS

 10. Legal Kit là công cụ dịch vụ pháp lý được dùng để kiểm tra, đánh giá điều kiện giao dịch của bất kỳ loại BĐS nào trên thị trường và sự an toàn pháp lý khi thực hiện giao dịch.

 11. Bộ tiêu chí BĐSS là tập hợp các tiêu chí do BĐSS tiên phong nghiên cứu, xây dựng và đưa ra nhằm đánh giá tất cả các loại Bất động sản về pháp lý và sự tuân thủ quy định pháp luật. Nội dung của Bộ tiêu chí BĐSS có thể được cập nhật theo sự thay đổi của các quy định pháp luật.

 12. Chứng nhận BĐSS là chứng nhận do BĐSS cấp cho những BĐS đã đảm bảo tất cả tiêu chí của Bộ tiêu chí BĐSS.

 13. Tài khoản là tài khoản của Người dùng trên Platform Batdongsansach.vn do BĐSS cấp quyền và Người dùng duy trì để sử dụng cho mục đích thực hiện các Dịch vụ.

 14. Luật sư là các luật sư thật sự có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ hành nghề luật sư đang làm việc, cộng tác với các hãng luật tại Việt Nam, họ tham gia vào Plaform BĐSS để tư vấn , thực hiện các chức năng của BĐSS và thực hiện dịch vụ pháp lý BĐS cho khách hàng.

 15. Hãng luật là các Cty Luật ; Văn phòng luật sư tham gia vào Platform BĐSS với vai trò đối tác để ký hợp đồng thực hiện các dịch vụ pháp lý, thu tiền, xuất hoá đơn VAT cho khách hàng.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

BĐSS chỉ là một bên thứ ba độc lập đã xây dựng Platform Batdongsansach.vn ứng dụng công nghệ 4.0 vào các giao dịch BĐS, nơi mà Người dùng có thể tra cứu, tìm kiếm thông tin, kiểm tra pháp lý liên quan đến BĐS và nếu cần thiết có thể kết nối trực tiếp với Tổ chức hành nghề luật sư (sau đây gọi tắt là “TCHNLS”) để được tư vấn và sử dụng dịch vụ pháp lý BĐS. Chúng tôi không kiểm soát, can thiệp hoặc có ý kiến nào liên quan đến bất kỳ tư vấn hoặc dịch vụ pháp lý nào được cung cấp bởi các Luật sư. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có xảy ra bất kỳ vấn đề gì/sự không nhất quán nào liên quan đến các tư vấn hoặc dịch vụ pháp lý được cung cấp bởi các TCHNLS.

Tất cả các tài liệu và thông tin trên Platform Batdongsansach.vn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin về BĐS. Kết quả Luật sư AI, Legal Kit có thể không phản ánh chính xác sự thay đổi của luật pháp Việt Nam qua các thời điểm khác nhau.

BĐSS chỉ cung cấp thông tin và nền tảng công nghệ 4.0 để Khách hàng sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi không phải là TCHNLS và không cung cấp dịch vụ pháp lý. Vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật khi sử dụng Platform Batdongsansach.vn.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ

Truy cập vào Platform Batdongsansach.vn, Người dùng đồng ý:

Phạm vi Dịch vụ

 • Batdongsansach.vn là một Platform cho phép Người dùng tìm kiếm thông tin mua bán BĐS, kết nối với TCHNLS và được tư vấn pháp lý về BĐS.

 • Một số Dịch vụ của Batdongsansach.vn có sẵn trên các thiết bị di động. Khách hàng vui lòng không sử dụng các Dịch vụ đó theo cách khiến bạn bị mất tập trung hoặc ngăn cản bạn tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn hoặc giao thông.

 • Batdongsansach.vn không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ. Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến cho bạn để bạn nắm bắt các thông tin này một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

 • Tài khoản cá nhân khi bạn đăng ký trên Platform Batdongsansach.vn sẽ chỉ thuộc sở hữu của Người dùng.

 • Việc Người dùng cung cấp Thông tin Cá nhân của mình và Thông tin BĐS cho Platform Batdongsansach.vn là hoàn toàn tự nguyện và chấp nhận các điều khoản, điều kiện do BĐSS đặt ra.

 • Người dùng đồng ý cho Platform Batdongsansach.vn sử dụng Thông tin Cá nhân và Thông tin BĐS của mình để: xử lý các đăng ký của Người dùng, cung cấp Dịch vụ cho Người dùng, trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của Người dùng; liên lạc với Người dùng về bất kỳ mục đích nào; quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu; tiếp thị và quảng cáo; mục đích thương mại; chia sẻ giữa các công ty con, công ty liên kết, liên doanh và những đối tác khác; phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm; giúp Platform Batdongsansach.vn tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

 • Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu của Người dùng và cho tất cả các hoạt động thực hiện trong tài khoản của Người dùng trên Platform Batdongsansach.vn. Người dùng đồng ý rằng cấm bất kỳ người nào sử dụng mật khẩu của mình và ngay lập tức thông báo cho Batdongsansach.vn bất kỳ hành động sử dụng trái phép mật khẩu của mình.

 • Tài khoản của Người dùng trên Platform Batdongsansach.vn chỉ có thể được sử dụng với thiện chí, tuân thủ quy định của pháp luật và không thể được sử dụng để truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ thông tin sai, thông tin bảo mật (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và các thông tin bảo mật khác) hoặc đe dọa, lạm dụng, quấy rối hoặc xâm phạm các quyền của bất kỳ người nào/ tổ chức nào hoặc trong bất kỳ cách nào khác mà có thể được coi là phi đạo đức/ bất hợp pháp.

 • Người dùng không được kê khai thông tin giả mạo, thiếu chính xác về mình hoặc về bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào hoặc nói sai/ xuyên tạc một cá nhân hoặc tổ chức nào (ví dụ, giả mạo mình là một người khác hoặc là người thuộc một công ty khác hoặc tổ chức khác).

 • Người dùng có thể tải các tài liệu tham khảo trên Platform Batdongsansach.vn để làm thông tin tham khảo, nhưng tuyệt đối không điều chỉnh các thông tin đó thành thông tin sai hoặc vi phạm pháp luật và sau đó truyền tải đến những người dùng khác.

 • Không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên Platform Batdongsansach.vn.

 • Việc sử dụng Platform Batdongsansach.vn là người dùng đương nhiên chấp thuận hoàn toàn  với Điều khoản sử dụng này.

 • Người dùng thừa nhận rằng chúng tôi có thể kiểm tra và có quyền từ chối, di chuyển hoặc xóa bất kỳ nội dung nào trên Platform Batdongsansach.vn nếu nội dung đó vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ chính sách nào khác của chúng tôi.

Quyền và nghĩa vụ của BĐSS

 • Chúng tôi có toàn quyền và tùy ý đối với hoạt động của các tính năng và Dịch vụ trên Platform Batdongsansach.vn. Chúng tôi có thể thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ chức năng hoặc tính năng và Dịch vụ trên Platform Batdongsansach.vn.

 • Người dùng đồng ý rằng, tùy theo quyết định của mình, chúng tôi có thể chấm dứt mật khẩu, tài khoản của Người dùng (hoặc bất kỳ phần nào của nó) hoặc việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng; tháo gỡ và loại bỏ bất kỳ nội dung nào trong Platform Batdongsansach.vn vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, việc không thanh toán, không sử dụng, hoặc có căn cứ cho rằng Người dùng đã vi phạm Điều khoản sử dụng này.

 • Người dùng đồng ý rằng, bất kỳ việc chấm dứt quyền truy cập của Người dùng trên Nền tảng Batdongsansach.vn theo bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng Batdongsansach.vn có thể ngay lập tức hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản của Người dùng và tất cả các thông tin và tập tin có liên quan đến nội dung trong tài khoản của Người dùng. Ngoài ra, Người dùng đồng ý rằng Batdongsarnsach.vn sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của Người dùng vào Nền tảng Batdongsansach.vn.

 • Người dùng đồng ý và xác nhận rằng Điều khoản sử dụng này có thể được sửa đổi theo thời gian mà không cần có thông báo và tự chịu trách nhiệm cập nhật theo định kỳ phiên bản mới nhất có trên Platform Batdongsansach.vn. Bất kỳ sự sửa đổi hoặc thay đổi như vậy sẽ có tính ràng buộc và có hiệu lực ngay khi phát hành Điều khoản sửa đổi hoặc thay đổi cho các tính năng hoặc dịch vụ trên Platform Batdongsansach.vn. Trừ khi chúng tôi thông báo bằng cách khác, các điều khoản này sẽ kết hợp và thay thế cho bất kỳ điều khoản nào khác có liên quan.

 • BĐSS luôn nỗ lực để cung cấp cho Người dùng các dịch vụ tối ưu và tiện lợi nhất. Tuy nhiên, BĐSS sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và sẽ không bảo đảm dịch vụ của BĐSS nếu thuộc một hoặc các trường hợp sau:

(i) Người dùng cung cấp thông tin không chính xác, bao gồm cả thông tin liên hệ (email và/hoặc điện thoại), tên đăng nhập.

(ii) Các trường hợp bất khả kháng ngoài tầm kiểm soát của BĐSS (bao gồm, nhưng không giới hạn, hỏa hoạn, lụt, virus, bị hacker tấn công, hoặc sự can thiệp của chính phủ, v.v..) ngăn cản việc thực hiện các tính năng trên Platform Batdongsansach.vn.

(iii) Người dùng vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này.

Miễn trừ trách nhiệm

 • BĐSS không có trách nhiệm kiểm soát việc đăng tải hoặc nội dung của các thông tin hiển thị trên Nền tảng Batdongsansach.vn do bên thứ ba hoặc Người dùng khác thực hiện.

 • BĐSS thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ Platform Batdongsansach.vn. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng những gián đoạn tạm thời trong Dịch vụ có thể xảy ra và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ khiếu nại, chi phí hoặc tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ trên Nền tảng Batdongsansach.vn. Chúng tôi không bảo đảm rằng dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc các tính năng/ Dịch vụ trên Nền tảng Batdongsansach.vn sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi. Trong trường hợp xuất hiện lỗi, việc phục hồi Dịch vụ hoặc các chức năng trên nền tảng có thể mất thời gian.

 • Người dùng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ trên Nền tảng Batdongsansach.vn.

 • Sự liên lạc hoặc giao dịch kinh doanh hoặc tham gia vào quảng cáo của Người dùng với các nhà quảng cáo được tìm thấy trên hoặc thông qua Nền tảng Batdongsansach.vn là hoàn toàn thuộc về Người dùng và các nhà quảng cáo. Người dùng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của bất kỳ vấn đề phát sinh từ kết quả của các giao dịch đó hoặc do sự có mặt của các nhà quảng cáo trên Nền tảng Batdongsansach.vn.

 • Bất kỳ tài liệu nào được tải về hoặc nhận được bằng cách khác thông qua việc sử dụng Dịch vụ trên nền tảng Batdongsansach.vn là thực hiện theo chủ ý của Người dùng và rủi ro (nếu có) sẽ thuộc về Người dùng. Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đối với hệ thống máy tính của mình hoặc mất dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy.

 • Không có thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà Người dùng nhận được từ chúng tôi hoặc từ Platform Batdongsansach.vn sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào nếu như nó không được nêu rõ trong Điều khoản sử dụng này.

Điều khoản bồi thường

 • Người dùng phải bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi cùng các đơn vị trực thuộc không bị tổn hại trước mọi nghĩa vụ, yêu cầu bồi thường và chi phí của bên thứ ba liên quan đến hoặc phát sinh theo Điều khoản sử dụng này hoặc các tính năng/ Dịch vụ được cung cấp trên Nền tảng Batdongsansach.vn hoặc vi phạm của Người dùng hoặc người khác sử dụng Nền tảng Batdongsansach.vn từ máy tính của Người dùng, về bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc do vi phạm bất kỳ quy tắc hoặc chính sách hoạt động của BĐSS liên quan đến các tính năng hoặc dịch vụ được cung cấp.

 • Khi BĐSS bị đe dọa kiện tụng bởi bên thứ ba, chúng tôi có thể yêu cầu sự đảm bảo bằng văn bản của Người dùng về cam kết bồi thường cho BĐSS. Người dùng không cung cấp những đảm bảo này có thể được BĐSS coi là vi phạm thỏa thuận và có thể dẫn đến việc hủy Dịch vụ ngay lập tức.

 • Không có trường hợp nào, kể cả do sơ suất, BĐSS hoặc bất kỳ ai khác liên quan đến việc sản xuất hoặc phân phối tính năng/ Dịch vụ của BĐSS phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng tính năng/ Dịch vụ của BĐSS hoặc bất kỳ sự cố nào khác.

 • Các quy định bồi thường và miễn trừ trách nhiệm nêu trên là cho quyền lợi của BĐSS và các đơn vị trực thuộc. Mỗi cá nhân hoặc tổ chức trực thuộc BĐSS đều có quyền thi hành những điều khoản đó trực tiếp đối với Người dùng.

Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

 • Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

 • Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, các bên sẽ chủ động giải quyết trên tinh thần thương lượng, hòa giải. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 • Những điều khoản trên đây và Chính Sách Bảo Mật tạo thành thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Người dùng và BĐSS liên quan đến vấn đề sử dụng Nền tảng Batdongsansach.vn, đồng thời thay thế cho tất cả các trao đổi bằng miệng hoặc văn bản (nếu có) liên quan.

 • Thỏa thuận nói trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày Người dùng sử dụng Nền tảng Batdongsansach.vn dưới bất kỳ hình thức nào. Thỏa thuận này và các giấy phép được cấp dưới đây sẽ bị chấm dứt mà không cần thông báo trong trường hợp Người dùng (hoặc bất kỳ người được ủy quyền sử dụng tài khoản của Người dùng) không tuân thủ các thỏa thuận này hoặc các quy tắc sử dụng dịch vụ do BĐSS ban hành theo từng thời điểm.

 • Khi có bất kỳ sự chấm dứt nào, Người dùng sẽ hủy tất cả các bản sao tài liệu của BĐSS mà Người dùng sở hữu và ngừng mọi quyền truy cập hoặc sử dụng tài khoản trên Nền tảng Batdongsansach.vn. Khi xảy ra việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này, BĐSS có thể xóa các thông tin, tập tin và các nội dung có sẵn trước đây cho Người dùng, kể cả thông tin do Người dùng cung cấp. BĐSS sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sự chấm dứt quyền truy cập của Người dùng vào Nền tảng Batdongsansach.vn.

 • Các quy định của Điều khoản sử dụng này là riêng biệt và trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào theo đó được xác định là không có giá trị hoặc không thể thi hành được sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thi hành của các điều khoản còn lại, nhưng điều khoản đó sẽ được sửa đổi, trong phạm vi cần thiết để có thể thực thi được.

 • Bằng việc sử dụng Nền tảng Batdongsansach.vn, Người dùng tạo ra chữ ký điện tử của Người dùng đối với Điều khoản sử dụng này, Chính Sách Bảo Mật, những nội dung được coi là một phần của Thỏa Thuận này, đồng thời thể hiện việc Người dùng đồng ý ký kết các thỏa thuận với BĐSS bằng hình thức điện tử.

 • Nếu Người dùng không đồng ý với Điều khoản sử dụng này hoặc Chính Sách Bảo Mật của BĐSS, vui lòng KHÔNG SỬ DỤNG Nền tảng Batdongsansach.vn.


Chính Sách Bảo Mật (TBM01)

Chúng tôi biết rằng quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với Người dùng, vì vậy Platform Bất động sản sạch (BĐSS) cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức BĐSS thu thập và xử lý các thông tin của Người dùng khi sử dụng dịch vụ trên nền tảng Batdongsansach.vn. Người dùng đồng ý sử dụng dịch vụ của BĐSS nghĩa là Người dùng hoàn toàn đồng ý với các nội dung mà BĐSS nêu ra trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên Website và phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Để sử dụng các tài nguyên của hệ sinh thái BĐSS, được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ miễn phí … người dùng tự nguyện cung cấp các thông tin của mình cho BĐSS. BĐSS thu thập và sử dụng thông tin của Người dùng với mục đích phù hợp, không vi phạm pháp luật và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật này”.

Để có thể sử dụng dịch vụ trên nền tảng Batdongsansach.vn, Người dùng cần phải đăng ký tài khoản thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. BĐSS có thể thu thập bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:

 • Tên doanh nghiệp - Mã số doanh nghiệp - Địa chỉ doanh nghiệp

 • Họ và Tên -  Ngày sinh - Địa chỉ thường trú - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn, địa chỉ ….

 • Những nội dung Người dùng khai báo, trả lời, tạo ra, tải lên hoặc nhận được từ những người khác khi Người dùng sử dụng các dịch vụ của BĐSS.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Mục tiêu của BĐSS là ứng dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực Bất động sản, nhằm mang lại công cụ hỗ trợ kết nối tức thời và hiệu quả, tối ưu về chi phí, thời gian của người dùng có nhu cầu liên quan đến Bất động sản và đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của người mua trong giao dịch Bất động sản. Vì vậy, bằng việc đồng ý mở tài khoản sử dụng Platform BĐSS thì người dùng đã tự nguyện đồng ý cho BĐSS sử dụng thông tin của Người dùng để:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng;

 • Liên lạc với Người dùng khi cần thiết;

 • Hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên nền tảng Batdongsansach.vn;

 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Điều khoản sử dụng;

 • Đo lường, cải thiện các dịch vụ của BĐSS và phát triển dịch vụ mới;

 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng cung cấp với bên thứ ba;

 • Gửi email; SMS ; Điện thoại  thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của BĐSS;

 • Phục vụ nhu cầu nghiên cứu để xây dựng và triển khai Dự án;

 • Quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng Batdongsansach.vn và đối tác ….

 • Và mục đích khác của BĐSS, kể cả mục đích thương mại.

BĐSS có thể tiết lộ thông tin của Người dùng trong một số trường hợp dưới đây:

 • BĐSS được người dùng đồng ý khi mở tài khoản tham gia vào Platform BĐSS;

 • Bên thứ ba mà Người dùng ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu BĐSS cung cấp thông tin của Người dùng;

 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu BĐSS tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân thủ quy định của pháp luật;

 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác;

 • Cho các bên thứ ba khác mà BĐSS có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Batdongsansach.vn hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến BĐSS.

 • Dùng vào mục đích marketing để mở rộng Dịch vụ trong hệ sinh thái BĐSS

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, BĐSS sẽ không công bố thông tin của Người dùng cho bên thứ ba nào khác trừ khi BĐSS hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

3. LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG

BĐSS sẽ không lưu trữ thông tin của Người dùng lâu hơn thời hạn cho phép của pháp luật quy định và cần thiết theo yêu cầu của mục đích nêu trên.

Dữ liệu của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc Người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong những trường hợp còn lại, BĐSS cam kết thông tin của Người dùng luôn được bảo mật tuyệt đối trên máy chủ của BĐSS.

Người dùng có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên nền tảng của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. BĐSS hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin của Người dùng đưa lên nền tảng.

Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho BĐSS về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

4. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG

BĐSS sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất thông tin của khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù BĐSS thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ thông tin của khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, BĐSS không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho BĐSS sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và BĐSS không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ thông tin của khách hàng mà không do lỗi của BĐSS. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, BĐSS khuyến nghị khách hàng không nên gửi thông tin đến cho BĐSS; và KHÔNG SỬ DỤNG Nền tảng Batdongsansach.vn.